Công nghệ dò bom chống khủng bố tương lai

Với hy vọng thế giới sẽ hòa bình, con người chống lại được khủng bố. Bảo vệ mọi người dân vô tội trước bàn tay của những tên khủng bố "khát máu" nhiều nhà khoa học đã không ngừng nỗ...